Uncategorized @mk

13-та Седница на Економско-социјалниот совет

    Економско-социјалниот совет ја одржа својата 13-та седница, на која се дискутираше за Предлог на Законот за парнична постапка во делот на работните спорови, избор на претставник од ЕСС за член во Советот за статистика, Нацрт-документ за перформанс мониторинг на Економско-социјални совети од држави на Западен Балкан, во рамки на регионалниот проект Платформа за […]